ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจิเนียริ่ง 3 เอฟ

(Engineering 3F)

ติดต่อ : (คุณ องอาจ บุญโพธิ์)

Mobile Phone : 083-261-4983

Tel : 02-8765118 , 02-8765-688

Fax : 02-8765118 , 02-8765-688

E – Mail : engineering3f@hotmail.com

ที่อยู่ : 123 ซ.ตากสิน28 ถ.ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600