ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจิเนียริ่ง 3 เอฟ เป็นบริษัทรับออกแบบ ซ่อม สร้าง ปรับปรุง จัดหาอะไหล่ เครื่องจักร และงานต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมดังนี้

  1. เครื่องจักรและ Jig อุปกรณ์เสริมด้านงานผลิตทั้งระบบเครื่องกลและไฟฟ้าครบวงจร
  2. ออกแบบ ผลิตงานชิ้นส่วนตามแบบหรือตามตัวอย่าง
  3. จัดหาอะไหล่เครื่องจักร เครื่องกล ไฟฟ้า ไฮดรอลิก และนิวแมติก

งานออกแบบซ่อมสร้างปรับปรุงและจัดหาอะไหล่เครื่องจักรและงานต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด

รับกลึง เชื่อม ไส มิลลิ่ง โลหะทุกชนิด เช่น เหล็ก, ทองเหลือง, สแตนเลส, ฯลฯ ตามแบบหรือออกแบบ

จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมืองานไฟฟ้าและตู้ควบคุมไฟฟ้าทุกประเภท

จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมืองานเครื่องกลทุกประเภท

งานออกแบบสร้างและปรับปรุงชุดพาวเวอร์ยูนิต

DESIGN?MAKE & IMPROVEMENT FOR POWER UNIT

งานออกแบบสร้างและปรับปรุงพีแอลซีควบคุมเครื่องจักร

DESIGN?MAKE & IMPROVEMENT PLC FOR MACHINE

ออกแบบสร้างเครื่องจักรและJIGอุปกรณ์ช่วยในงานผลิตทั้งระบบเครื่องกลและไฟฟ้าครบวงจร

DESIGN?MAKE MACHINE&JIG ASSEMBLY

ออกแบบผลิตงานชิ้นส่วนตามแบบหรือตามตัวอย่าง

DESIGN?MAKE PARTS FROM DRAWING OR PARTS SAMPLE

จัดหาอะไหล่เครื่องจักร เครื่องกลและไฟฟ้า,ไฮดรอลิก,นิวแมติก

SOURCE SPARE PARTS MACHINE ,MECHANIC,ELECTRIC

HYDRAULIC&PNEUMATIC

ตัวอย่างภาพงานและงานบริการ

งานชุบไททาเนียม

งานชุบไททาเนียม